Sołtysi i przewodniczący osiedli nie będą stratni? Grupa radnych chce zmian w zasadach wypłacania diet

 

(fot. archiwum)

Grupa radnych Rady Miejskiej złożyła projekt uchwały w sprawie zmian wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Dokument zakłada wypłatę diety w formie ryczałtu miesięcznego  w wysokości 350 zł. W przypadku nieobecności na sesji Rady Miejskiej, dieta ma być pomniejszana o 20 proc. Obecnie, jeżeli sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla nie bierze udziału w obradach radnych, to nie otrzymuje ani złotówki w formie diety. A przecież działalność sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla nie wiąże się tylko z udziałem w posiedzeniach radnych.

Radni dali sobie podwyżki 

Samorządowcy z Rady Miejskiej w Koluszkach  wraz z rozpoczęciem nowej kadencji przyznali sobie podwyżki diet. Obecnie koluszkowscy radni niepełniący żadnej funkcji w radzie otrzymują dietę w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 805,24 zł (o ponad 50 zł więcej niż w ostatnim roku poprzedniej kadencji) oraz dietę za udział w każdej sesji w wysokości 300 zł (również o 50 zł więcej niż w poprzedniej kadencji). Jeśli w miesiącu jest jedna sesja, radny dostaje więc w sumie 1105,24 zł, a jeśli dwie 1405,24 zł.   To jednak najniższa dieta w koluszkowskim samorządzie.

Radni, którzy pełnią funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach lub przewodniczącego komisji stałej, otrzymują wyższe diety w formie ryczałtu. I tak przewodnicząca rady    Anna Szostak dostaje 1691 zł plus 300 zł za udział w każdej sesji, czyli łącznie 1991 zł lub 2291 zł. Wiceprzewodniczącym koluszkowskiej rady Mirosławowi Superze i Wiesławowi Ścieszce należy się obecnie zryczałtowana dieta w wysokości 1261,54 zł (o ponad 100 zł wyższa niż dieta wiceprzewodniczącego w ostatnim roku poprzedniej kadencji), co razem z dietą za udział w sesji daje 1561,54 zł lub 1861,54 zł.

Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Koluszkach (w tej kadencji są nimi wszyscy radni wybrani z list Razem dla Gminy i jeden radny wybrany z list SLD) otrzymują 966,29 zł diety w formie ryczałtu (o ponad 130 zł więcej niż przed podwyżką), co razem z dietą za udział w sesji daje 1266,29 zł lub 1566,29 zł.

Radni zwiększyli również wysokość diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Obecnie wynosi ona 300 zł (50 zł podwyżki w porównaniu z poprzednią kadencją). Sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla otrzymuje jednak dietę tylko wtedy, gdy weźmie udział w sesji Rady Miejskiej. Jeśli w danym miesiącu obrady nie są organizowane, to sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli nie otrzymują żadnej rekompensaty finansowej za pełnione funkcje.

Za podwyżką diet głosowało 15 radnych, sześciu (wszyscy z PiS) było przeciw.

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli bez finansowej rekompensaty

W okresie pandemii COVID-19, dwa posiedzenia Rady Miejskiej odbyły się zdalnie. Transmisja obrad dostępna była w platformie YouTube, radni mogli zabierać głos za pomocą komunikatora internetowego, natomiast zupełnie zapomniano o sołtysach i przewodniczących zarządów osiedli.  W związku z tym nie otrzymali oni diet w kwietniu i maju.

– W trakcie pandemii nie przestaliśmy pełnić swoich funkcji. Zakres działalności sołtysa składa się z kilkunastu punktów. Tylko jeden dotyczy uczestniczenia w sesjach – powiedział nam jeden z sołtysów, który chce zachować anonimowość.

Sekretarz gminy Beata Kusiak – Stanisławska przyznała w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych w tej sprawie, że nie widzi możliwości wypłaty diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w obecnej sytuacji.

Diety na nowych zasadach

Radni wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały w sprawie wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

– Mając na uwadze brak możliwości uczestniczenia sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w zdalnych sesjach Rady Miejskiej, zasadna jest zmiana sposobu wypłacania diet. W projekcie zaproponowaliśmy, by sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli otrzymywali, podobnie jak radni, diety w formie ryczałtu miesięcznego – mówi radny Ryszard Piasny.

W projekcie uchwały wskazano wysokość diety na poziomie 350 zł. Jeśli sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla nie weźmie udziału w sesji, to wtedy jego dieta zostanie pomniejszona o 70 zł. Pod projektem uchwały podpisało się siedmiu radnych: Dariusz Janeczek, Paweł Lewiak, Arkadiusz Loba, Ryszard Piasny, Katarzyna Staroń, Marcin Szadkowski i Michał Sudowski. Uchwała powinna znaleźć się w porządku obrad na najbliższej sesji.

Udostępnij