Wysokie poparcie dla Andrzeja Dudy w Koluszkach i powiecie

flaga

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. – poinformowała we wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza. Obecny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zdobył również najwięcej głosów w gminie Koluszki (46,55%) oraz powiecie łódzkim – wschodnim (44,63%).

W pierwszej turze frekwencja w powiecie łódzkim-wschodnim wyniosła 71,14%, a w gminie Koluszki 69,72%. Andrzej Duda uzyskał w Koluszkach zdecydowanie lepszy wynik procentowy, w porównaniu do wyników w kraju. Coraz więcej wyborców w naszej gminie ma Konfederacja, której kandydat – Krzysztof Bosak – uzyskał 7,88% w koluszkowskich lokalach wyborczych. Porażkę poniósł za to Robert Biedroń – 2,28% tj. 292 głosów w gminie Koluszki.

Druga tura odbędzie się 12 lipca.

Wyniki wyborów w Polsce

Wyniki wyborów w powiecie łódzkim-wschodnim

Wyniki wyborów w gminie Koluszki

Komunikat PKW dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co zrobić, aby zagłosować?

Ponowne głosowanie  odbędzie się 12 lipca, między godziną 7.00 a 21.00. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Co zrobić, aby zagłosować?

Możesz głosować w dowolnym miejscu w kraju

Co zrobić, jeśli nie możesz zagłosować w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, zlokalizowanej przy twoim miejscu zamieszkania? W Urzędzie Miejskim w Koluszkach należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Na podstawie takiego dokumentu będzie można zagłosować w dowolnej Obwodowej Komisji Wyborczej w kraju.

Obwody głosowania na terenie gminy Koluszki

Kandydaci w wyborach 2020 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności