Oddaj głos na projekty wojewódzkiego budżetu obywatelskiego

bo-lodzkie

Do 18 września trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok.  Może wziąć w nim udział każdy pełnoletni mieszkaniec naszego regionu. Kartę do głosowania należy wygenerować przez Internet, a następnie złożyć ją w jednym z punktów, np. w Biurze Powiatowym Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w przy ulicy 11 Listopada 65 Koluszkach. 

Zasady głosowania

  1. głosować można tylko jeden raz poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania dostępnej pod adresem bo.lodzkie.pl/glosuj-online/  w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania. W Koluszkach punkt znajduje się w Biurze Powiatowym Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Koluszkach (ul. 11 Listopada 65) czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
  2. głosujący może wybrać jedno zadanie wojewódzkie oraz jedno zadania powiatowe;
  3. na zadanie powiatowe mogą głosować jedynie mieszkańcy powiatu, do którego puli zostało zgłoszone zadanie.

Głos uznaje się za nieważny, gdy:

  1. oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
  2. karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do wpisania kodów zadań;
  3. karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
  4. karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania wojewódzkiego lub więcej niż jednego zadania powiatowego;
  5. jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
  6. nie zostały wypełnione wszystkie pola obowiązkowe karty do głosowania;
  7. oddany został przez osobę, która w dniu głosowania nie ukończyła 18 lat.

Zadania powiatowe

ELW02 Chwała Bohaterom! Koncert patriotyczny w gminie Koluszki
Powiat:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Kwota na realizację zadania:
22 000,00 zł
Opis zadania:
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu koncertu patriotycznego z okazji Dnia Niepodległości. Celem projektu jest uczczenie pamięci o podziemiu niepodległościowym z lat 1944-1963 z uwzględnieniem lokalnej historii tego okresu, a także popularyzacja polskiej kultury oraz integracja mieszkańców.
Liczba odbiorców zadania:
ok. 200 osób
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA:
Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Koluszki. W projekcie wezmą udział mieszkańcy gminy Koluszki.

ELW03 Akcja bezpieczeństwo – poprawa świadomości mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego o zagrożeniach dnia powszedniego
Powiat:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Kwota na realizację zadania:
24 050,00 zł
Opis zadania:
Projekt ma na celu pokazanie jak można zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom w prosty sposób. Realizacja zadania odbywałaby się poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu podstaw bezpieczeństwa z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia miałyby się odbyć w instytucjach oświatowych oraz w tzw. „uniwersytetach trzeciego wieku”. Głównym założeniem zadania jest podniesienie świadomości społecznej oraz wszczepienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego.
Liczba odbiorców zadania:
minimum 500
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA:
powiat łódzki wschodni

ELW05 BEZPIECZNIE NAD WODĄ W LISOWICACH
Powiat:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Kwota na realizację zadania:
39 650,00 zł
Opis zadania:
Głównymi celami zadania BEZPIECZNIE NAD WODĄ W LISOWICACH jest przeprowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas 4 spotkań w okresie letnim, zorganizowanych na kąpielisku, plaży i basenach odkrytych w Lisowicach. Podczas spotkań w zabawny i ciekawy sposób zostaną poruszone wszystkie kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Dzieci, młodzież i dorośli będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania się podręcznym sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa wodnego.
Liczba odbiorców zadania:
ok. 1 000 osób na 4 spotkaniach
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA:
Zadanie BEZPIECZNIE NAD WODĄ W LISOWICACH będzie realizowane na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim i obejmie osoby wypoczywające nad wodą w Lisowicach.

ELW08 Obóz sportowy „FitMocni 2021”
Powiat:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Kwota na realizację zadania:
40 000,00 zł
Opis zadania:
Obóz sportowy 8-dniowy w górach, realizujący poddziałanie sportowe wakacje. Integrujący dzieci i młodzież powiatu łódzkiego wschodniego, popularyzujący aktywny sposób spędzenia czasu wolnego oraz zdrowy styl życia poprzez codzienne treningi oparte na dyscyplinach Judo i Cheerleadingu. Obóz ma na celu promowanie sportu, aktywności fizycznej i umysłowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Promowanie i edukowanie w zakresie zdrowego odżywiania oraz utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych. Obóz kształtować będzie pozytywne cechy charakteru oraz wzmacniać psychikę poprzez umacnianie postaw moralnych i społecznych, koleżeństwa oraz zasad fair play oraz działać na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Liczba odbiorców zadania:
30 osób dzieci i młodzieży
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA:
powiat łódzki wschodni ze szczególnym uwzględnieniem gminy Nowosolna

ELW09 Na spacer z mapą do lasu – Wiączyń
Powiat:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Kwota na realizację zadania:
5 000,00 zł
Opis zadania:
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Lasu Wiączyńskiego (lub innego terenu w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i zostanie wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie łódzkim wschodnim.
Liczba odbiorców zadania:
Szacowana liczba osób, które skorzystają z przygotowanej mapy dostępnej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to 1 000, w tym 100 osób, które wezmą udział w imprezie popularyzującej projekt, otrzymując egzemplarz papierowy mapy.
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA:
powiat łódzki wschodni

ELW10 Aktywna Turystyka dla naszych mieszkańców
Powiat:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Kwota na realizację zadania:
40 000,00 zł
Opis zadania:
Zadanie polega na organizacji 6 wycieczek edukacyjno-turystycznych jednodniowych dla grup 50-osobowych z gminy Rzgów, Tuszyn, Brójce – mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. Wykonawca zadania będzie prowadził zapisy na wycieczki, decydować będzie kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby działające w lokalnych organizacjach, społecznicy oraz członkowie ich rodzin m.in. KGW, OSP, kluby seniora i inne lokalne organizacje, koła, zrzeszenia itp. Zadanie przewiduje wycieczki w dwóch kierunkach (według preferencji uczestników): A) Uniejów i okolice (Zoo Safari w Borysewie i Baseny Termalne), B) Spała i okolice (spływ kajakowy i zwiedzanie). Celem projektu jest wzrost tożsamości regionalnej oraz zwiększenie wiedzy w temacie historii, a także turystyki.
Liczba odbiorców zadania:
Liczba mieszkańców z powiatu łódzkiego-wschodniego mogąca brać udział w projekcie: 300 osób
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA:
Zadanie jest dla mieszkańców z gminy Rzgów, Tuszyn, Brójce (powiatu łódzkiego wschodniego).

Przejdź do karty do głosowania

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności