Kto wybuduje nowy wiadukt w Koluszkach?

wiadukt

Sześć firm chce budować nowy wiadukt w Koluszkach. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi analizuje złożone oferty. Najtańsza opiewa na kwotę 25,4 mln zł. 

W grudniu 2020 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach. ZDW otrzymał sześć ofert od następujących podmiotów: BUDIMEX S.A (30 582 986,91 zł), STRABAG Sp. z o.o (27894243,81 zł), konsorcjum: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – lider, Polimex Mostostal S.A., B4 Sp. z o.o – partnerzy (28 989 614,90 zł), konsorcjum: Nowak-Mosty Sp. z o.o.  – lider, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. działająca w Polsce poprzez FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., S.A. oddział w Polsce – partner (29 435 723,93 zł), Mosty Łódź S.A (42 877 440,21 zł), PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O.O (25 468 928,36 zł).  Obecnie trwa ich analiza. Wykonawcę powinniśmy poznać na przełomie kwietnia i maja.

W ramach prac zaplanowano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej ul. Towarowej i wiadukcie.  Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi (ul. Łódzka i ul. Przejazd), rozbiórkę i budowę chodników, zjazdów, wykonanie elementów odwodnienia, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanalizacji telekomunikacyjnej, przebudowę sieci: wodociągowej, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Po północnej stronie wiaduktu powstaną nowe schody dla pieszych, umożliwiające bezpieczną komunikację z ulicami Towarową i Partyzantów.

Projekt przebudowy wiaduktu powstał kilka lat temu. Okazało się, że tańszym rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu. Wykonawca będzie musiał zakończyć roboty budowlane do końca października 2022 roku.

Dziennie przez wiadukt przejeżdża blisko 15 tys. aut. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Koluszkach analizuje możliwy objazd. Prawdopodobnie będzie on prowadził przez Felicjanów.

Nowy wiadukt powinien polepszyć warunki komunikacyjne, usprawnić ruch w mieście oraz przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum Koluszek.

Udostępnij