Dyrektorzy mogą zarabiać więcej

8 000 zł brutto, a nie tak jak do tej pory 7 000 zł brutto, mogą maksymalnie zarabiać dyrektorzy Zakładu Usług Komunalnych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobka Miejskiego. Zarządzenie w tej sprawie zmienił burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Maksymalne wynagrodzenie dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, w skład którego wchodzi również dodatek za wieloletnią pracę  oraz dodatek funkcyjny, określa w zarządzeniu burmistrz Koluszek. Było ono niezmienne od 2018 roku.

Przypomnijmy, że osoby pełniące funkcje publiczne muszą składać oświadczenia majątkowe, co ma przeciwdziałać korupcji. Do końca kwietnia dyrektorzy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych złożyli informacje o posiadanym majątku, dochodach i zobowiązaniach za 2020 rok.

Renata Budziarek – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, łączny dochód z tytułu zatrudnienia w 2020 roku: 82 180,09 zł (umowa o pracę), 1 525 zł (członkostwo w RN Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), 7 680 zł (umowa zlecenie)

Barbara Kukulska-Sokołowska – dyrektor Żłobka Miejskiego, łączny dochód z tytułu zatrudnienia w 2020 roku: 80 443,84 zł

Danuta Małecka – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, łączny dochód z tytułu zatrudnienia w 2020 roku: 81 666,90 zł (umowa o pracę), 10 560 zł (umowa zlecenie)

Jacek Łaszczyk – dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, łączny dochód z tytułu zatrudnienia w 2020 roku: 91 173,50 zł

Oświadczenia majątkowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koluszki – www.koluszki.samorzady.pl

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności