W Koluszkach powstanie miejsce spotkań dla seniorów

Senior woman with her caregiver at home

Gmina Koluszki otrzymała 200 tys. zł dofinansowania ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego w ramach  programu „Senior +”. Dzięki dotacji, w budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Budowlanych w Koluszkach powstanie miejsce spotkań dla seniorów.

Celem rządowego programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniana zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

senior-plus-logo

W ramach programu „Senior+” gmina Koluszki utworzy klub seniora dla 45 osób i wyposażeniu na jego potrzeby pomieszczenia po dawnym przedszkolu przy ul. Budowalnych 4a w Koluszkach. Powstaną m.in. pokoje do rehabilitacji, sala integracyjna, biura i miejsce do prób dla zespołów muzycznych. Wartość inwestycji to 558 tys. zł. Za adaptację budynku odpowiedzialna jest firma REMONTIA ze Skierniewic, która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu.

Zajęcia w nowym budynku mają ruszyć na początku 2022 roku.

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności