Ważne zmiany w Prawie o ruchu drogowym i Kodeksie wykroczeń

na_sygnale2

1 stycznia weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Zwiększone restrykcje dotyczą m.in. przekraczania dopuszczalnej prędkości, naruszania przepisów chroniących pieszych, wyprzedzania w miejscach niedozwolonych, wykroczeń popełnianych na przejazdach kolejowych, większe grzywny za jazdę po pijanemu oraz utraty prawa jazdy.

Zmiany w przepisach objęły przede wszystkim najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Przykładowo za przekroczenie prędkości już o 30 km/h można otrzymać mandat w wysokości minimum 800 zł, a dotychczas było to 200-300 zł. Za wykroczenie względem pieszych grzywna ma wynosić co najmniej 1500 zł. Najczęściej są to: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, nie zatrzymanie pojazdu przed przejściem, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub omijanie pojazdu, który przepuszcza pieszego.

Kolejnymi wykroczeniami, za które grożą większe kary są te popełniane na przejazdach kolejowych. Minimalny mandat w wysokości 2000 zł będą otrzymywać kierowcy objeżdżający opuszczone zapory, niestosowanie się do sygnalizatorów świetlnych, wjeżdżanie na przejazd, gdy zapory już się opuszczają lub za przejazdem nie ma jeszcze miejsca na nasz pojazd.

Policja będzie też miała prawo zatrzymywać prawo jazdy m.in. za odłączanie tachografu, ingerencję w  jego pracę czy nierejestrowanie aktywności kierowcy lub używanie nie swojej karty kierowcy.

Ważnymi zmianami są również zwiększone grzywny minimalne za kierowanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji o podobnym działaniu (w przypadku pojazdu mechanicznego minimum 2500 zł grzywny, a niemechanicznego  np. roweru minimum 1000 zł).

/AR/ źródło: KPP Koluszki

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności