Trwa nabór wniosków o dodatek osłonowy. Można otrzymać nawet 1437,50 zł wsparcia

dodatek oslonowy

W grudniu ubiegłego roku, w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Dodatek ma niwelować wzrost cen żywności, gazu i energii. Łączna kwota przeznaczona  na dodatki osłonowe ma wynieść ponad 4 mld zł i zostać rozdysponowana na pomoc dla prawie połowy gospodarstw w naszym kraju.

 

Wysokości dopłat o jakie mogą się ubiegać Polacy będą zależeć od dochodów przypadających na każdego członka rodziny i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wpływ na ich wysokość ma również źródło ogrzewania w zamieszkałym domu. Na wyższy dodatek mogą liczyć osoby, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Jak informuje rząd o dodatek mogą się starać nawet osoby, które przekroczą próg dochodowy. W takiej sytuacji kwota dodatku zostanie pomniejszona o wysokość przekroczenia dochodu. Nawet osoby, które całkowicie przekroczą progi dochodowe otrzymają minimalną kwotę dodatku w wysokości 20 zł. Będzie się to odbywać zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Poniżej przedstawione są progi dochodowe uwzględniane przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do końca stycznia 2022 r. lub najpóźniej do końca października bieżącego roku. Wypłata dodatku ma nastąpić w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia br. Jednak, gdy wniosek złożymy po 31 stycznia dodatek otrzymamy w całości w terminie do 2 grudnia br.

W naszej gminie dodatkami osłonowymi zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Wnioski można składać osobiście lub elektronicznie, gdy wniosek będzie opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wnioski o dodatek osłonowy można pobrać z rządowej witryny internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy.

/AR/ źródło:https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności