Dotacje dla orkiestry dętej, muzeum i klubu „Ostoja”

Urząd Miejski poinformował o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań w 2022 roku. Łącznie rozdysponowano 86 tys. zł.

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” w Koluszkach otrzyma dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach otrzyma dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie orkiestr dętych, kapel i chórów ”, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym – 6.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym”.

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności