Podziel się cennym darem – oddaj krew!

klub honorowych dawcow krwi
6 lutego 2022 r. w godzinach 9:00-12:30 w Koluszkach odbędzie się akcja pobierania krwi. Wszyscy, którzy pragną podzielić się tym cennym darem mogą udać się do mobilnego ambulansu zlokalizowanego w tym dniu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście.
Akcja krwiodawstwa organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi im. Św. Floriana działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi. Zachęcamy wszystkich, którym stan zdrowia pozwala, aby wzięli udział w akcji i dzięki temu przyczynili się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.
/AR/
Udostępnij