Nowa oferta edukacyjna I LO w Koluszkach

liceum ILO

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach przedstawiło nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023.

Wraz z nowym rokiem szkolnym mają być utworzone cztery profilowane klasy: politechniczna, medyczna, humanistyczna oraz turystyczna. W ramach klasy politechnicznej zajęcia będą prowadzone w formie rozszerzonej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka/informatyka, język angielski. Klasa medyczna ma mieć w programie rozszerzoną biologię, chemię i język angielski. Na profilu humanistycznym wiedza w zakresie rozszerzonym ma być przekazywana z historii, języka polskiego oraz języka angielskiego. Klasa o profilu turystycznym posiada w programie rozszerzoną geografię, matematykę i język angielski. Ponadto w klasie politechnicznej i medycznej uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego a w klasie humanistycznej i turystycznej będą mogli wybrać drugi język obcy spośród: języka niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego.

Jak informuje I LO uczniowie szkoły mogą liczyć na wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W ofercie została również przedstawiona zdawalność matur, która utrzymuje się na poziomie 96-100%. Liceum zachęca do tego, aby zostać jego uczniem i cieszyć się z nauki w nowoczesnych pracowniach oraz korzystać z dostępnych w placówce pomocy dydaktycznych. Ponadto w ofercie zawarto informację o prowadzonej współpracy z łódzkimi uczelniami wyższymi: Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim.

/AR/ fot. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności