Od 1 lipa 2022 r. powstanie obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania budynków

ceeb w pigulce

Powiat Łódzki Wschodni poinformował o nowym obowiązku, który ma wejść w życie od 1 lipca 2022 roku. Będzie on polegał na konieczności zgłoszenia przez właścicieli i zarządców budynków informacji o wykorzystywanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Celem prowadzonej ewidencji jest bowiem walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza oraz pomoc w wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła (tzw.”kopciuchów”).

Deklaracje dotyczące źródła ciepła będzie można składać w wersji papierowej osobiście w CEEB lub za pośrednictwem urzędu gminy lub też w wersji elektronicznej online. Szczegółowe informacje na temat deklaracji, sposobu ich wypełniania, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wzory wypełnionych deklaracji i wniosków oraz filmy instruktażowe dostępne są na stronie internetowej CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

/AR/ źródło grafiki:  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności