Weź udział w ankiecie i pomóż w rozwoju Gminy Koluszki!

ANKIETA

15 marca 2022 r. Urząd Miejski poinformował o przystąpieniu do opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030” oraz zachęca do udziału w ankiecie dotyczącej obszarów w jakich powinien nastąpić rozwój naszej gminy.

Celem ankiety jest właściwe zobrazowanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców, ich sugestii oraz uwag dotyczących kierunków w jakich powinien nastąpić rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Koluszki a także poprawa jakości życia. Dzięki wypełnionym formularzom osoby tworzące nową strategię rozwoju będą mogły lepiej określić działania jakie należy podejmować, aby nasza gmina w najbliższych latach rozwijała się jak najlepiej.

Jak informuje magistrat ankieta jest całkowicie anonimowa. Zawiera łącznie siedem pytań (dwa zamknięte i pięć opisowych). Dotyczą one m.in. poziomu zadowolenia lub niezadowolenia z życia w naszej gminie, określenia czynników, które mają na to wpływ, wymienienia najbardziej palących problemów występujących na terenie gminy. Ponadto ankietowani mogą określić mocne strony Gminy Koluszki, które dostrzegają oraz wymienić w czym widzą szanse na jej rozwój.

Udział w badaniu ankietowym można brać do 16.04.2022 r. Formularze można pobrać odwiedzając Urząd Miejski w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 lub z miejskiej strony internetowej: https://koluszki.pl/ogloszenie-gmina-koluszki-przystapila-do-opracowania-strategii-rozwoju-gminy-koluszki-na-lata-2022-2030/.

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności