Dodatkowe dni targowe dla rolników

targowisko

Gmina Koluszki została zobligowana do wyznaczenia miejsca oraz dodatkowych dni, w których rolnicy i ich domownicy będą mogli sprzedawać artykuły spożywcze, swoje produkty rolne oraz rękodzieło powstałe w ich gospodarstwach.

Wymóg stworzenia możliwości dodatkowych dni do handlu dla rolników powstał na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. W naszej gminie rolnicy będą mogli sprzedawać swoje towary w każdy piątek oraz sobotę w godzinach 6:00-12:00. Do tego celu wyznaczono plac targowy zlokalizowany przy ul. Rynek w Koluszkach. Zgodnie z ustawą rolnicy handlujący w tych dniach i godzinach mają być zwolnieni z ponoszenia opłat targowych.

Jak informuje magistrat rolnicy, którzy zamierzają sprzedawać swoje wyroby w wyznaczonych dniach muszą zgłosić ten fakt do Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, który jest administratorem terenu rynku.

/AR/

Udostępnij