Gmina Koluszki dołączy do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”

marszalek

Gmina Koluszki przystąpi do  Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”. To inicjatywa marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, w celu  wzajemnego wsparcie finansowego samorządów w likwidowaniu skutków wszelkich klęsk żywiołowych.

24 marca w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizowano zebranie założycielskie. Przedstawiciele 40 samorządów podjęli kilka uchwał: o utworzeniu Stowarzyszenia, przyjęciu jego Statutu, a także wyborze członków Komitetu Założycielskiego. Kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” w sądzie.

30 marca w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach niemal jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Koluszki do nowo powstałego stowarzyszenia.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, nowa inicjatywa marszałka to ochrona członków stowarzyszenia, czyli gmin, powiatów, miast i miasteczek oraz ich mieszkańców. Podstawowym sposobem realizacji tego celu będzie możliwie jak najszybsze udzielanie pomocy finansowej w sytuacji, kiedy któryś z samorządów zostanie dotknięty skutkami klęsk żywiołowych i innych nieoczekiwanych zdarzeń.

– Słowo „pomagamy” ma dziś niesłychanie ważny wymiar. Ono łączy nas w działaniach pomocowych na rzecz Ukraińców, mordowanych tuż za naszą granicą. Słowo to łączy wszystkie osoby, które pomagają uchodźcom znajdującym się na terenie naszego województwa – mówił Grzegorza Schreibera podczas spotkania z samorządowcami. – Musimy również pamiętać o naszych mieszkańcach, których także dotykają skutki różnych tragicznych wydarzeń, szczególnie w ostatnich dwóch latach. Uznaliśmy, że może warto utworzyć dodatkową płaszczyznę pomocy. Dziękuję za tak zdecydowany i szybki odzew.

Dziś budżet „PomagaMY” to już ok. 500 tys. zł, z czego 300 tys. zł to pieniądze z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Pozostała część to składki członków stowarzyszenia, które będą wnoszone rocznie. Jej  wysokość w pierwszym roku kalendarzowym członkostwa stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej gminy oraz kwoty 0,50 zł.

/AR/ fot. Urząd Marszałkowski

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności