Jak podzielono pieniądze na sport?

treningkks240713_2

Sześć organizacji i klubów sportowych otrzymało w tym roku środki w ramach ogłoszonego przez gminę Koluszki konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu.

Organizowanie i prowadzenie zajęć turystyki na terenie Gminy Koluszki – Ludowy Klub Sportowy „Koluszki” –  6.000,00 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego na terenie Gminy Koluszki – Ludowy Klub Sportowy „Koluszki” -18.000,00 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć lekkoatletyki na terenie Gminy Koluszki – Ludowy Klub Sportowy „Koluszki” – 30.000,00 zł.
Organizowanie  prowadzenie zajęć karate na terenie Gminy Koluszki – Akademia Sztuk Walki FIGHT AND WIN – 5.000,00 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różyca – Ludowy Klub Sportowy „Różyca” –  70.000,00 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki siatkowej halowej i piłki siatkowej  plażowej  na terenie Gminy Koluszki – Ludowy Klub Sportowy „Gałkówek” -5.500,00 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów na terenie Gminy Koluszki – Ludowy Klub Sportowy „Gałkówek” – 10.000,00 zł.
8Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Gałków Duży – Ludowy Klub Sportowy „Gałkówek” – 48.000,00 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na terenie sołectwa Gałków Duży – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia WILCZKI”- 4.000,00 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie Gminy Koluszki – Koluszkowski Klub Sportowy – 97.000,00 zł.

Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wydatki związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz z działaniami na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzeniem pracy szkoleniowej z zawodnikami w sekcjach sportowych młodzieżowych oraz seniorskich.

Oferty spełniające wymogi formalne zostały oceniane merytorycznie przez Komisję Konkursową, a ostateczną decyzję podjął burmistrz Koluszek.

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności