Drzwi otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach

drzwi otwarte sosw

23 kwietnia 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach odbył się Dzień Drzwi Otwartych. Ku radości organizatorów zainteresowanie szkołą było bardzo duże.

Dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami najważniejszym punktem była możliwość poznania specjalistów, którzy na co dzień pracują w szkole takich jak: logopedzi, psycholog, specjaliści terapii autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju i ekspertami integracji sensorycznej. Jak informuje Szkoła tak duże zainteresowanie szkołą i jej kadrą pokazuje, że stereotyp szkoły specjalnej powoli zostaje odczarowany, a jakość udzielanej przez specjalistów terapii jest na najwyższym poziomie. Dodatkowo pracownicy Ośrodka mają nadzieję, że w przyszłości każdy kto będzie potrzebował pomocy znajdzie ją właśnie w ich szkole i w społeczeństwie poprawi się sposób postrzegania zarówno szkół specjalnych jak również osób borykających się z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Ważną inicjatywą, która narodziła się wśród gości przybyłych do Ośrodka jest pomysł utworzenia grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Wszyscy, którzy są zainteresowani nową inicjatywą mogą kontaktować się z pracownikami szkoły dzwoniąc pod numery telefonu: 44 714-19-63 lub 44 714-15-07 bądź też pojawiając się osobiście w sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

/AR/ fot. SOSW w Koluszkach

Udostępnij