Nowi dyrektorzy przedszkoli i MGOPS, trwa konkurs na dyrektora szkoły

urzad_547

Do 29 lipca 2022 roku do godz. 14.00 można składać oferty w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym. Zmiany na stanowiskach kierowniczych odbyły się już w Przedszkolu nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach i Przedszkolu  im. Juliana Tuwima w Różycy. 

Do konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym może przystąpić osoba, która m.in. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej; ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez burmistrza Koluszek.

Jeszcze w minionym roku szkolnym, dyrektorem szkoły w Gałkowie Dużym była Krystyna Warczyk.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Różycy wybrano Małgorzatę Kawczyńską-Paprocką (poprzednio Małgorzata Szrama), natomiast nowym dyrektorem Przedszkola nr 3 została Agnieszka Bankowska (poprzednio Bożena Ogińska).

Dodajmy, że na początku roku zmienił się dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach. Oferty złożyły trzy osoby – wybrano Katarzynę Bożyk.

/RB/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności