Profity z Koluszkowskiej Karty Mieszkańca

Osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest gmina Koluszki, mogą korzystać z Koluszkowskiej Karty Mieszkańca. Upoważnia ona do następujących zniżek:

– zwolnienie z opłaty za pierwsze 100 godzin korzystania w danym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

– opłata za pobyt dziecka w żłobku – 10%

– opłata za zajęcia w MOK – 10%

– bilety do kina – bilet ulgowy z KKM

– opłata za wynajem hali sportowej – 10%

– opłata za lodowisko – bilet ulgowy z KKM

– baseny zewnętrzne – bilet ulgowy z KKM

Karty Mieszkańca wydaje Urząd Miejski w Koluszkach.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności