Przebudują drogi przez Stamirowice i Leosin

W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się prace drogowe związane z przebudową dróg biegnących przez Stamirowice i Leosin. Wartość inwestycji to 3 936 000 zł

W umowie z wykonawcą, firmą BUD-DROG, uzgodniono wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową w istniejącym śladzie na odcinku 3 km. Prace mają potrwać do końca października 2022 r.

 

Udostępnij