Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, która określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu
„EkoOczyszczalnia – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”. Z dofinansowania będzie można skorzystać, jeśli gminie uda się pozyskać środki z wojewódzkiego funduszu.

Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb prowadzenia naboru wniosków wśród mieszkańców gminy Koluszki, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia.

Dotacje do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków będą mogły uzyskać osoby fizyczne, pod warunkiem zapewnienia zmiany sposobu odprowadzenia ścieków poprzez likwidację zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) w istniejącym budynku lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

Nabór wniosków odbywać się będzie na podstawie ogłoszenia o naborze opublikowanym m.in. na stronie www.bip.koluszki.pl

Udostępnij