Nowy batalion Terytorialsów

Działalność oficjalnie rozpoczął 93. batalion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Batalion, który powstał w Łasku jest trzecim batalionem łódzkich terytorialsów (pierwsze dwa bataliony znajdują się w Zgierzu i Kutnie).

4 sierpnia br. dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Paweł Wiktorowicz inaugurował otwarcie batalionu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych z powiatu łaskiego.

Na stanowisko dowódcy 93 batalionu lekkiej piechoty został wyznaczony podpułkownik dr inż. Przemysław Kornacki, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Podpułkownik Kornacki jest doktorem nauk o bezpieczeństwie, służy w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej od 2019 roku. Od początku swojej kariery zawodowej zajmował się między innymi  zarządzaniem kryzysowym.

Rejon odpowiedzialności 93 Batalionu Lekkiej Piechoty obejmuje powiaty: sieradzki, zduńsko – wolski, łaski, wieruszowski, wieluński, pajęczański, bełchatowski i radomszczański.

***

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej daje możliwość łączenia dotychczasowego życia prywatnego i zawodowego ze służbą w wojsku, szansę odbycia licznych szkoleń przydatnych również w cywilnym życiu, perspektywę rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, możliwość awansu na wyższy stopień wojskowy poprzez ukończenie kursów podoficerskich i oficerskich.

Aby wstąpić w szeregi 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w najbliższym miejscu zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji (Łódź, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice) lub wysłać go pocztą. Wniosek o powołanie można również przesłać elektronicznie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności