Skorzystaj z dodatku osłonowego

Do 31 października 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. To kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Przypomnijmy, że 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju.

Przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy zostało zakończone.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 (tel.: 44 714 58 25). Wypłata dodatku zostanie realizowana najpóźniej do 2 grudnia. Dodatek wypłacany jest jednorazowo. Druk wniosku można pobrać ze strony: mgopskoluszki.bip.wikom.pl, w zakładce Świadczenia Rodzinne

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności