Sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

W poniedziałek 22.08.2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. Będzie to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym.

W porządku obrad znajdzie się m.in.:

 • podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa
  Borowa I,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koluszki dotyczących Budżetu
  Obywatelskiego Gminy Koluszki,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Zaopiekuj się mną”.
Udostępnij