Woda nie nadaje się do spożycia. Na liście Koluszki i 11 innych miejscowości [PILNE]

pilne_01012022

Urząd Miejski w Koluszkach przekazał dzisiaj komunikat o tym, iż woda z wodociągu publicznego w Koluszkach nie nadaje się do spożycia. Można ją używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Ujęcie wody w Koluszkach zaopatruje następujące miejscowości: Koluszki, Felicjanów, Erazmów, Jeziorko, Zygmutów, Katarzynów, Redzeń Nowy, Słotwiny, Rożyca, Żakowice, Gałków Parcela, Przanowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,  w ramach kontroli wodociągu publicznego Koluszki (miejsce poboru: Stacja Wodociągowa – woda podawana do sieci wodociągowej) w dniu 29 sierpnia 2022 r., stwierdził obecność enterokoków oraz bakterii grupy coli w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych. Tym samym PPIS wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki i zobowiązał Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Gmina Koluszki poinformowała na portalu społecznościowym Facebook o uruchomieniu dwóch beczkowozów w dwóch punktach na terenie miasta – przy ul. Brzezińskiej i ul. Sikorskiego. Mieszkańcy zaapelowali do władz gminy o przekazanie komunikatu o tym, iż woda nie nadaje się do spożycia, za pośrednictwem innych środków masowego przekazu – tak by dotarł on na przykład do osób, które nie korzystają z internetu. Pytań koluszkowian jest więcej – nie wiadomo, kiedy woda znów będzie nadawała się do spożycia.

szymon01092022

Aktualizacja:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego w Koluszkach, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej (Stacja Wodociągowa), w dniu 31 sierpnia 2022r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml.

W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

W dalszym ciągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda w wodociągu publicznym Koluszki podlega dezynfekcji podchlorynem sodu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności