Kolejne zebrania w sprawie funduszu sołeckiego

Przed nami osiem zebrań w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023. W trakcie spotkań mieszkańcy zdecydują, na jakie zdania przeznaczyć przyznaną im pulę środków.

  • 14.09.2022 r. o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie placu zabaw w Gałkowie Małym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałków Mały Wschód
  • 14.09.2022 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w świetlicy wiejskiej w Felicjanowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Felicjanów w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.
  • 16.09.2022 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie placu zabaw w Gałkowie Małym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałków Mały Zachód
  • 16.09.2022 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie boiska w Stamirowicach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Stamirowice – Leosin
  • 17.09.2022 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w strażnicy OSP Wierzchy odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchy
  • 19.09.2022 r. o godz. 19:30 (I termin), 19:45 (II termin) w domu sołtysa (Kazimierzów 19) odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Kazimierzów
  • 25.09.2022 r. o godz. 15:00 (I termin), 15:15 (II termin) w domu sołtysa (Gałkówek Parcela 3) odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałkówek Parcela
  • 27.09.2022 r. o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na działce sołeckiej w Jeziorku odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Jeziorko
Udostępnij