Fotowoltaika na składowisku odpadów

Czy na gminnym składowisku odpadów powstanie farma instalacji fotowoltaicznej? Gmina chce przeznaczyć na ten cel 200 tys. zł w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.

Urzędnicy pracują nad koncepcją obniżenia kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przez koluszkowską oczyszczalnię ścieków. Opracowano analizę montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie starego, zasypanego składowiska odpadów komunalnych.

Na realizację inwestycji gmina chce przeznaczyć 200 tys. zł z środków unijnych w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Pozyskana dotacja pokryłaby 85 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności