Rozpoczęło się wypłacanie dodatku węglowego

10.10.2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach rozpoczął wypłacanie środków w ramach dodatku węglowego. Świadczenie można otrzymać w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. Jeden dodatek węglowy w wysokości 3000 zł jest wypłacany wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 w godz. 8.00-15.30. Druk wniosku można pobrać ze strony gov.pl. w zakładce: Ministerstwo Klimatu i Środowiska lub w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach. Warunkiem otrzymania świadczenia jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

9e0501bc-a252-4503-9299-7eb2ae274ebf-1024x576

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności