Ekopracownia powstanie w I LO

liceum ILO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczył 57 tys. zł na utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. Nowoczesna sala powinna powstać najpóźniej 30 czerwca przyszłego roku. 

Środki na realizację inwestycji trafią do budżetu powiatu łódzkiego wschodniego, który jest organem prowadzącym I Liceum Ogólnokształcącego. Prace powinny rozpocząć się w grudniu 2022 roku.  Całkowita wartość zadania to 60 tys. zł.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Łodzi, utworzenie kreatywnej i pomysłowej pracowni edukacyjnej wpłynie na poprawę warunków nauczania i pracy oraz da uczniom możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W ramach zadania zaplanowano również wiele dodatkowych działań, które będą realizowane w oparciu o utworzoną ekopracownię.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności