Ponad 50 mln zł z rządowego programu dla Koluszek

inwestycje15102022

Do budżetu gminy Koluszki trafi 50 960 000 zł dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. – Życzę, by inwestycje zrealizowane z tych środków przełożyły się realnie na lepsze życie mieszkańców, wyższe wynagrodzenia i komfort społeczności lokalnych – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, podczas uroczystości ogłoszenia wyników naboru wniosków.

To już piąta edycja Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki działaniom zrealizowanym w ramach tego naboru, samorządy będą mogły przygotować tereny inwestycyjne w strefach przemysłowych. Aplikacje mogły uwzględniać takie działania jak budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej, budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Waldemar Buda: Musimy tworzyć coraz lepszą ofertę inwestycyjną

Zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego było tak duże, że budżet programu wzrósł z 3 do 5 mld zł. Wyniki naboru ogłoszono w piątek,  14 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotacje przyznano pod 52 inwestycje, w tym 4 zlokalizowane w województwie łódzkim. W gronie beneficjentów znalazł się wniosek przygotowany przez gminę Koluszki.

– Samorządy upatrują rozwój społeczności lokalnych w rozwoju gospodarczym. To bardzo dobre myślenie, które zaskoczyło nas w liczbie wniosków i wartości, na jaką wnioski składali samorządowcy – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. I dodał: – Aby rzeczywiście wspinać się w łańcuchu wartości, musimy tworzyć coraz lepszą ofertę inwestycyjną.

Mariusz Kotynia: Szansa na nowe inwestycje i kolejne miejsca pracy

Na co gmina Koluszki przeznaczy ponad 50 mln zł dofinansowania? Aplikacja złożona przez koluszkowski samorząd dotyczy przede wszystkim uzbrojenia nowych terenów przy strefie ekonomicznej.

– Dla naszej społeczności to szansa na nowe inwestycje i kolejne miejsca pracy – podkreśla Mariusz Kotynia, radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. – 14 października 2022 roku to dzień, który zapisze się w historii naszej gminy.

Mateusz Karwowski: To ogromne zobowiązanie

W piątkowej uroczystości ogłoszenia wyników uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki. Z Koluszek do Warszawy udali się zastępca burmistrza Krystyna Lewandowska i dyrektor wydziału inwestycji Mateusz Karwowski.

– Taka dotacja trafiła tylko do 52 samorządów w Polsce, to ogromne wyróżnienie i zobowiązanie – komentuje Mateusz Karwowski.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To kolejna dotacja dla gminy Koluszki. Przypomnijmy, że Koluszki otrzymały prawie 15 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 4,7 mln zł na przebudowę drogi Wierzchy – Świny, 4,1 mln zł na przebudowę ul. Hallera, Polnej, Mickiewicza, Pomorskiej, Śląskiej, 5 mln zł na modernizację stadionu LKS Różyca, a także prawie 4 mln zł na budowę tunelu po torami kolejowymi między Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym.

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności