Po północy gasną latarnie

200px-Lampa_uliczna_12Urząd Miejski w Koluszkach informuje o wygaszaniu oświetlenia ulic i terenów publicznych w godzinach 00.00-04.00 na terenie całej gminy w związku z zobowiązaniem administracji rządowej i samorządowej do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. od 1 października 2022 r.

Nie wszystkie samorządy decydują się jednak na nocne wyłączenia oświetlenia ulicznego. Na przykład w gminie Nowiny niemal w całości zmodernizowano oświetlenie uliczne. Dzięki tej inwestycji można regulować natężenie światła. W godzinach między 23 a 4 rano lampy mogą świecić z 30 proc. mocą – i tak zostały ustawione, co  przynosi oszczędności, a jednocześnie nie wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa. Obecnie, w gminie Koluszki na 4 500 latarni, w około 500 jest zainstalowane oświetlenie LED.

Dodajmy, że w drugiej połowie października Sejm przyjął ustawę, która przewiduje wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także odbiorców w gospodarstwach domowych. Zwiększy ona ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną. Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

  • 693zł/MWh dla gospodarstw domowych;
  • 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

  • gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów zużycia  do 31 grudnia 2023 r.;
  • podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  • małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla gospodarstw domowych szczególnie ważna jest ustawa podpisana przez prezydenta RP o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która gwarantuje stałą cenę na obecnym poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. Limit ten jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r. Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej dotyczyć będzie natomiast gospodarstw, w którym są osoby niepełnosprawnością, i wyniesie on 2,6 MWh. Z kolei w przypadku rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. MWh. Jedynie nadwyżka ponad limit, odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, będzie rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r.

Ponadto, gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

Premiowane będzie również oszczędzanie energii. Te gospodarstwa, które w 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r., w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

 

 

Udostępnij