Gmina będzie sprzedawać węgiel. Możesz zgłosić zapotrzebowanie

wegiel-25102022

Rząd zaprosił samorządy do współpracy w zakresie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych. Dzięki przygotowywanym przepisom, Gmina Koluszki będzie mogła zakupić węgiel za maksymalnie 1500 zł za tonę, a następnie sprzedać go gospodarstwom domowym za maksymalnie 2000 zł. Różnica 500 zł to środki na pokrycie kosztów dystrybucji opału. Aktualnie urzędnicy miejscy szacują zapotrzebowanie koluszkowian i zapraszają mieszkańców do składania informacji o chęci zakupu węgla kamiennego po preferencyjnych cenach. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim.

Jak informuje Urząd Miejski, zebrane informacje mają pomóc w oszacowaniu zapotrzebowania na surowiec oraz przygotować się do sprawnej dystrybucji. Przekazanie informacji nie jest równoznaczne z zapisem za zakup. Zapisy – w tym czas, sposób i możliwa ilość zakupu surowca – odbędą się w ramach osobnej procedury po przyjęciu przez parlament stosownych przepisów.

Chęć zakupu węgla można zgłosić  telefonicznie (całodobowo) w Biurze Inżyniera Gminy tel. 44 725 67 68 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 11 listopada 65.

Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiada

Kto będzie uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie i ile będzie można sprzedać tej osobie węgla w tej cenie?

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:
1)    do końca 2022 r.,
2)    od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określi rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych. Obecny projekt zakłada dwie transze po 1,5 tony. Ustawa daje także radom gminnym możliwość określenia kryteriów pierwszeństwa do zakupu preferencyjnego, żeby rodziny najbardziej potrzebujące mogły go kupić w pierwszej kolejności.

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Nie, nie będzie przysługiwało.

Kto zagwarantuje jakość węgla? Co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem lub awarie pieców.

Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem. Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego. Ewentualne reklamacje gmina może kierować do podmiotu wprowadzającego. Natomiast do gminy trafiać mogą ewentualne reklamacje gospodarstw domowych.

Czy podstawą zakupu węgla jest pozytywna decyzja w zakresie dodatku węglowego?

Tak, taka jest zasada generalna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jednak w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności