Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030

Do 24 listopada 2022 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030. Projekt dokumentu został wyłożony do publicznego wglądu.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Koluszki, gmin sąsiednie i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy.  Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki (decyduje data wpływu formularza do urzędu) lub złożyć osobiście w rzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@koluszki.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030 oraz formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie www.koluszki.pl.

 

 

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności