Wyprawka szkolna z dofinansowaniem

Podobnie jak w poprzednich latach, rodzice rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Wnioski można składać do końca listopada do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w łódzkiem, do ZUS wpłynęło ponad 201,5 tys. wniosków o to świadczenie z programu Dobry Start. Do tej pory rodzicom wypłacono prawie 81 mln zł.

W ramach programu Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Do ZUS wciąż wpływają wnioski o to świadczenie. Przez ostatnie 3 tygodnie, w Łódzkiem, złożono 3 tys. wniosków.

– Kto jeszcze takiego wniosku nie złożył, ma na to czas tylko do końca listopada – przypomina Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki Dobry Start.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności