Do Koluszek trafi węgiel z polskich kopalni

Ponad 700 gospodarstw domowych z terenu gminy Koluszki złożyło już wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Za kilka dni opał ma dotrzeć do naszej gminy.

Jak poinformował Mateusz Karowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koluszkach, gminie Koluszki udało się zakontraktować opał z polskich kopalni w państwowej spółce Polska Grupa Górnicza SA.

wegiel-25102022

Urząd Miejski w Koluszkach przyjmuje wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Jak czytamy na oficjalnej stronie gminy, koluszkowski samorząd będzie kupować węgiel po 1500 zł za tonę i sprzedawać go mieszkańcom w cenie 2000 zł za tonę.

Przypomnijmy, że rząd zaprosił samorządy do współpracy w zakresie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych. Dzięki przygotowywanym przepisom, gmina Koluszki będzie mogła zakupić węgiel za 1500 zł za tonę, a następnie sprzedać go gospodarstwom domowym doliczając maksymalnie 500 zł na pokrycie kosztów dystrybucji opału. Niektóre samorządy ogłosiły cenę za tonę węgla na poziomie 1850 zł (Stalowa Wola), czy 1890 zł (Nysa). W Koluszkach będzie on kosztował dokładnie 2000 zł za tonę.

Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Dlatego będą one musiały złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek o preferencyjny zakup węgla. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. (po preferencyjnej cenie).

Pobierz wniosek, wypełnij i złóż w Urzędzie Miejskim w Koluszkach

Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiada

Kto będzie uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie i ile będzie można sprzedać tej osobie węgla w tej cenie?

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:
1)    do końca 2022 r.,
2)    od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określi rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych. Obecny projekt zakłada dwie transze po 1,5 tony. Ustawa daje także radom gminnym możliwość określenia kryteriów pierwszeństwa do zakupu preferencyjnego, żeby rodziny najbardziej potrzebujące mogły go kupić w pierwszej kolejności.

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Nie, nie będzie przysługiwało.

Kto zagwarantuje jakość węgla? Co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem lub awarie pieców.

Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem. Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego. Ewentualne reklamacje gmina może kierować do podmiotu wprowadzającego. Natomiast do gminy trafiać mogą ewentualne reklamacje gospodarstw domowych.

Czy podstawą zakupu węgla jest pozytywna decyzja w zakresie dodatku węglowego?

Tak, taka jest zasada generalna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jednak w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności