,,Doborowy Czwartek” w koluszkowskiej komendzie

komenda-koluszki

W najbliższy czwartek 1 grudnia 2022 roku zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane służbą w policji do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w godzinach 13:00-15:00.

– Służba w policji wymaga od kandydatów określonych predyspozycji – podkreśla mł. asp. Aneta Kotynia, oficer prasowy koluszkowskiej policji. – Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że nasza formacja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych. Oprócz predyspozycji podstawowych wykorzystywane są też te bardzo indywidualne. Konkretną ścieżkę kariery można bowiem wybrać w różnych dziedzinach – dodaje.

Służąc w policji możesz sprawdzić swoich sił w każdym pionie: służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, technicy kryminalistyki, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 możesz kontaktować się z osobami, które pokierują Cię co zrobić aby wstąpić w szeregi koluszkowskiej policji.

Zespół  Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji
powiatu łódzkiego wschodniego
95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F
tel. (47) 842 12 15; tel. (47)  842 12 16

Kto może pełnić służbę w policji?

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

 

 

Udostępnij