Budżet Koluszek na 2023 rok. Wydatki mają wynieść ponad 173 mln zł

radni

W projekcie budżetu gminy Koluszki na 2023 rok zaplanowano 165,1 mln zł dochodów i 173,3 mln zł wydatków. W przyszłym roku do gminnej kasy trafią rekordowe środki z budżetu państwa na inwestycje. Deficyt w wysokości 8,1 mln zł ma zostać pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody bieżące w 2023 roku mają wynieść 99,7 mln zł (131,4 mln zł w 2022 roku), a dochody majątkowe 65,3 mln zł (36,5 mln zł w 2022 roku).  Do gminnej kasy trafi mniej środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (w 2022 roku rząd zdecydował o obniżeniu stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., a wcześniej o likwidacji PIT dla osób do 26 roku życia), ale za to wyraźnie wzrosną dochody majątkowe za sprawą dotacji, m.in. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dzięki temu nakłady na inwestycje będą największe w historii gminy.

Po tegorocznej podwyżce podatków gmina zakłada wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 21,9 mln zł.

Planuje się, że w przyszłym roku wydatki bieżące wyniosą 98 mln zł (125,9 mln zł w 2022 roku), a wydatki majątkowe 75,2 mln zł (42,2 mln zł w 2022 roku).

Na oświatę i wychowanie przeznaczymy 40,7 mln zł, na pomoc społeczną 4,8 mln zł, na administrację publiczną 10,7 mln zł (w tym 584 tyś. zł będzie kosztowało nas utrzymanie Rady Miejskiej, 8 mln zł Urzędu Miejskiego). Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano 470 tyś. zł, dla instytucji kultury fizycznej (m.in. klubów sportowych) 345 tyś. zł,  a dla domów kultury (w tym Miejski Ośrodek Kultury) 495 tyś. zł.

wydatki2023_01012022

W przyszłym roku gmina Koluszki będzie realizować  trzy inwestycje z bardzo wysokim dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: rozbudowa koluszkowskiej strefy ekonomicznej (50 mln zł), budowa kanalizacji sanitarnej w Żakowicach i Gałkowie Dużym (15 mln zł) oraz przebudowa drogi Wierzchy-Świny (4,7 mln zł). Gmina Koluszki otrzymała też 5 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na modernizację stadionu LKS Różyca.

Zakłada się, że na koniec 2023 roku zadłużenie gminy Koluszki wyniesie 48,5 mln zł. 

Budżet gminy Koluszki będzie procedowany podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.

Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności