Gmina wycofuje się z nocnych wyłączeń oświetlenia

Gmina Koluszki ponownie uruchamia nocne oświetlenie uliczne. Latarnie znów mają świecić przez całą noc. Proces przeprogramowania ma zakończyć się 23 grudnia.

Przypomnijmy, że 1 października gmina Koluszki poinformowała, iż „w związku z koniecznością zapewnienia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej minimum o 10%, w najbliższych dniach rozpocznie się wygaszanie oświetlenia ulic i terenów publicznych w godzinach 00.00-04.00 na terenie całej gminy”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia jednak, że ustawowym obowiązkiem zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy. Przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych.

Na początku grudnia gmina Koluszki wycofała się z oszczędzania energii w ramach czasowego wyłączania oświetlenia ulicznego.

Dodajmy, że w całym 2023 r., a także w grudniu 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli są zobowiązane, pod groźbą kary pieniężnej, do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10% w porównaniu do odpowiednio bieżącego 2022 r. oraz średniorocznego zużycia w latach 2018–2019.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rekomenduje podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego, również przez inne podmioty, które nie zostały zobligowane ustawowo do realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności