Koluszki w 2022 roku [liczba mieszkańców, chrztów, ślubów i pogrzebów]

nor

Michalina i Jan – to najczęściej nadawane imiona nowonarodzonym mieszkańcom gminy Koluszki w 2022 r. Na koniec minionego roku nasza gmina liczyła 22 485 mieszkańców (22 668 w 2021 roku).

Jak informuje Urząd Miejski w Koluszkach, w roku ubiegłym urodziło się 150 dzieci, 67 dziewczynek i 83 chłopców. Najczęściej nadawane imiona nowonarodzonym mieszkańcom to Michalina i Jan. Inne często nadawane imiona to Lena, Oliwia, Zofia, Zuzanna, Filip, Leon, Stanisław i Wojciech.

Ile ślubów odbyło się w 2022 roku w Koluszkach?

  • 86 ślubów w tym: 37 cywilnych i 49 konkordatowych.
  • 46 rozwodów. Najdłuższy staż małżeński wynosił 42 lata, najkrótszy – 2 lata
  • 10 małżeństw otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie
  • 292 zgony,  w tym 155 kobiet i 137 mężczyzn

Do najstarszych  mieszkańców naszej gminy należą: jedna kobieta  urodzona w roku 1920 r., jedna kobieta z rocznika 1921. Swoje setne urodziny będzie obchodzić w tym roku 5 pań.

Koluszki w liczbach w 2022 roku

  • 22 pary zawarły sakrament małżeństwa w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach
  • 74 osób przyjęło chrzest święty w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach
  • 6 par zawarło sakrament małżeństwa w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
  • 34 osób przyjęło chrzest święty w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
fot. archiwum

Na cmentarzy katolickim w Koluszkach w roku ubiegłym odbyły się pochówki 254 osób z czego 142 kobiet i 112 mężczyzn. W grudniu odbył się pogrzeb  najstarszej osoby, która przeżyła sto lat.

Spośród ogólnej liczby 254 pogrzebów, 53 były pochówkami osób skremowanych, 249 to pogrzeby w obrządku katolickim, jeden w obrządku Chrześcijańskiego Zboru  Świadków Jehowy, a 4 pogrzeby miały charakter świecki.

Udostępnij