Wydamy miliony na drogi, sport i strefę ekonomiczną

W 2023 roku gmina Koluszki planuje ogłosić kilkadziesiąt przetargów. Na najbardziej kosztowne zadania do gminnego budżetu trafią środki w ramach dotacji z budżetu państwa.

42 mln zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Poprawa warunków obsługi rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych w formule projektuj i buduj na terenie Gminy Koluszki”. Będzie ono finansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Kolejne dotacje gmina otrzymała m.in. na modernizację stadionu LKS Różyca, przebudowę dróg i budowę kanalizacji sanitarnej.

Poniższe zestawienie zawiera gminny plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (przedmiot zaplanowanego zamówienia, orientacyjną wartość i przewidywany termin wszczęcia postępowania).

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w formule projektuj i buduj w miejscowości Różyca i Żakowice, Gmina Koluszki – 10 000 000,00 PLN, I kwartał 2023 r.  
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gałków Duży i Gałków Mały, Gmina Koluszki – 5 000 000,00 PLN,  I kwartał 2023 r.  
 • Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów, Gmina Koluszki – 300 000,00 PLN, III kwartał 2023 r.
 • Rozbudowa drogi powiatowej NR 2914 na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym – 10 000 000,00 PLN, I kwartał 2023 r.  
 • Budowa chodnika w ul. Kopernika w Koluszkach – 170 000,00 PLN,  II kwartał 2023 r.  
 • Budowa budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym – 10 000 000,00 PLN, IV kwartał 2023 r.  
 • Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice – Różyca, gmina Koluszki – 600 000,00 PLN, I kwartał 2023 r.  
 • Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki – 300 000,00 PLN, I kwartał 2023 r.  
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym wraz z realizacją – Poprawa jakości życia mieszkańców – 1 000 000,00 PLN, II kwartał 2023 r. 
 • Budowa budynku klubowego na potrzeby LKS Gałków Duży – 6 000 000,00 PLN, II kwartał 2023 r.  
 • Wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach – 1 000 000,00 PLN, II kwatał 2023 r.  
 • Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Koluszki – 140 000,00 PLN  II kwartał 2023 r.  
 • Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych w formule projektuj i buduj we wsi Borowa – 7 000 000,00 PLN, II kwartał 2023 r.  
 • Przebudowa boiska sportowego w osiedlu Łódzkie w Koluszkach – 370 000,00 PLN, III kwartał 2023 r.  
 • Przebudowa boiska w Nowym Redzeniu – 250 000,00 PLN, II kwartał 2023 r.  
 • Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT – 1 w Koluszkach – wykonanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych – 11 000 000,00 PLN, III kwartał 2023 r. 
 • Dostawa wyposażenia budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek – 600 000,00 PLN, IV kwartał 2023 r.  
 • Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koluszkach – 250 000,00 PLN, IV kwartał 2023 r. 
 • Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w tym wielkogabarytowych oraz opon – 730 000,00 PL, I kwartał 2023 r. 
 • Sprzątanie budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach – 200 000,00 PLN, IV kwartał 2023 r.   
 • Obsługa eksploatacyjna dwóch letnich basenów napowietrznych wraz z urządzeniami – 140 000,00 PLN, I kwartał 2023 r.  
 • Świadczenie usługi ratowniczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa na basenach odkrytych oraz kąpielisku w Lisowicach –   150 000,00 PLN, I kwartał 2023 r. 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności