Dotacje z gminnego budżetu

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach można skorzystać z dwóch programów dotacyjnych. Radni Rady Miejskiej zabezpieczyli środki w budżecie dla chętnych na wymianę pieca węglowego na ekologiczny, a także na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Jak informują urzędnicy, do 30 czerwca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie gminnego dofinansowania do wymiany pieca węglowego na ekologiczny. Dopłata wynosi 5 tys. zł. Warunkiem skorzystania z dotacji jest całkowita likwidacja pieca węglowego na rzecz ogrzewania ekologicznego (gaz, pompa ciepła, biomasa, instalacje elektryczne).

Natomiast do 31 marca można składać wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest, czyli włóknistych materiałów nieorganicznych. Ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, azbest znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków). Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia. Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Skutki szkodliwego działania azbestu nie muszą być natychmiastowe; jego działanie u człowieka może ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. W aktualnym stanie wiedzy naukowej azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.

Z chwilą zakazu produkcji azbestu i obrotu materiałami azbestowymi, podstawowym problemem stało się jego usunięcie ze środowiska. W tym celu został uchwalony rządowy Program  Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim – tel. (44) 725 67 66.

Udostępnij