Koluszki na liście rezerwowej

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. wsparcie otrzyma 1242 zadań gminnych na łączną kwotę 1397 mln zł i 538 zadań powiatowych na kwotę 1249 mln zł. W województwie łódzkim, dofinansowanie przyznano na 107 zadań: 37 powiatowych i 70 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 267 kilometrów dróg: 169 km powiatowych i 98 km gminnych. Wnioski stworzone przez gminę Koluszki i powiat łódzki wschodni nie zostały wybrane do dofinansowania i znalazły się na listach rezerwowych.

Do tej pory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczono prawie 13 mld zł. Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dofinansowanie dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W tegorocznej edycji programu, wśród samorządów z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, dofinansowanie otrzymały gminy: Andrespol (1,2 mln zł), Rzgów (490 tys. zł) i Tuszyn (675 tys. zł).

Gmina Koluszki złożyła wniosek dofinansowanie przebudowy ul. Głównej w Gałkowie Dużym. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na 3 mln zł i zawnioskowano o 50 proc. dofinansowania. Wniosek znalazł się dopiero na liście rezerwowej, podobnie jak aplikacja złożona przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym. Powiat łódzki wschodni też wnioskował o 50 proc. dotację, tj. 7 mln zł. 

Na listach rezerwowych umieszczono zadania powiatowe i gminne rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie.

Przypomnijmy, że w przeszłości do gminnego budżetu trafiały już środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W poprzednim roku gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 121107E we wsi Leosin, remont drogi gminnej nr 106256E we wsi Stamirowice, a także przebudowę ulic Mickiewicza, Pomorskiej, Hallera i Śląskiej w Koluszkach.

/RB/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności