Trwają konsultacje projektu planu zagospodarowania dla Żakowic

Do 13 marca trwa wyłożenie kolejnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żakowic – chodzi o teren pomiędzy ul. Piotrkowską a os. Łódzkim II. Dyskusja publiczna odbędzie się 7 marca o godz. 15 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zdecydowanie oddziałuje na prawo własności nieruchomości, kształtując tym samym sposób zagospodarowania terenu. Jego ingerencyjność w prawo podstawowe, jakim jest prawo własności, jest znaczna i niekiedy nieodwracalna w skutkach.

Po sporządzeniu projektu planu miejscowego i procedurze opinii oraz uzgodnień, następuje okres konsultacji społecznych, w ramach których projekt planu miejscowego jest wykładany do publicznego wglądu na co najmniej 21 dni, a wyłożenie projektu planu musi być powiązane z dyskusją publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami. Kolejny etap to zgłaszanie uwag do wyłożonego projektu planu.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej w okresie od 20 lutego 2023 r. do 27 marca 2023 r. (w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki, a w formie elektronicznej na adres email: um@koluszki.pl). Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Dokumenty w tej sprawie znajdują się tutaj.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności