Przez ogromne ilości bioodpadów zapłacimy wyższe opłaty za śmieci

Od 1 maja 2023 roku mieszkańcy gminy Koluszki zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych. Podwyżki są koniecznie ze względu na ogromne ilości oddawanych odpadów bio. Radni Katarzyna Staroń-Jóźwiak i Michał Sudowski apelowali o wprowadzenie ograniczeń odbioru „brązowych worków” i tym samym zahamowanie podwyżek, ale ich propozycja nie spotkała się z aprobatą władz gminy. 

Niższa ulga dla kompostujących

Pierwszą opłatę z wyższą stawką będziemy uiszczać na koniec czerwca. Stawka za odbiór odpadów komunalnych wzrośnie z 24 zł do 27 zł od osoby. W przypadku zadeklarowania na nieruchomości kompostowania bioodpadów, przysługiwać będzie zniżka w wysokości 3 zł (do tej pory wynosiła ona 3,60 zł). Natomiast stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego wzrośnie z 193 zł do 206 zł rocznie. 

Tak jak informowaliśmy na początku lutego, dotychczas gmina przeznaczała 6,5 mln zł na gospodarowanie odpadami, tymczasem od mieszkańców (w ramach opłat) samorząd pozyskiwał 6 mln zł. – Na terenie gminy mieszka ponad 23 tys. osób, ale nie wszyscy płacą opłaty. Część mieszkańców niestety nie pisze prawdy w deklaracjach – oceniają urzędnicy. System powinien się bilansować, dlatego potrzebne są zmiany w jego funkcjonowaniu. 

Obecnie każdy mieszkaniec może oddać nielimitowaną ilość worków z odpadami bio. W maju 2022 r. zebrano aż 223 tony bioodpadów – dla porównania w tym samym miesiącu wszystkie odpady komunalne na terenie gminy oszacowano na 268 ton. 

Limity na odpady bio zamiast podwyżek opłat

W poniedziałek, 20 lutego, Rada Miejska zajęła się projektami uchwał w zakresie wprowadzenia podwyżek. Radni Katarzyna Staroń-Jóźwiak i Michał Sudowski apelowali o wprowadzenie limitów worków z odpadami bio i tym samym zahamowanie podwyżek. – Żaden system nie będzie sprawiedliwy, ale spróbujmy znaleźć złoty środek, skoro odpady bio są tak bardzo kosztowne – powiedział radny Michał Sudowski. – Na terenie naszej gminy funkcjonował już limit dwóch worków bio na miesiąc. Może warto wprowadzić teraz limit czterech worków bio i sprawdzić, czy system będzie się bilansował w takim modelu? Niektórzy mieszkańcy sensownie gospodarują bioodpadami, ale są też tacy, którzy oddają je w ogromnych ilościach – zauważył. 

Propozycja ograniczenia liczby worków bio spotkała się z aprobatą kilku radnych – większość zagłosowała jednak za wprowadzeniem podwyżek opłat za odbiór odpadów. – Może kiedyś dojrzejemy do limitów bio, ale dzisiaj, obserwując to, jak ludzie wystawiają worki, bałbym się podjąć taką decyzję – ocenił podczas sesji Waldemar Chałat, burmistrz Koluszek. 

Ekoinwestycje receptą na niższe opłaty za śmieci 

W 2022 roku gmina zapłaciła blisko 1,5 mln zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów bio. Dla porównania, opakowania z tworzyw sztucznych kosztowały koluszkowski samorząd 28 tys. zł, odpady zmieszane 2,5 mln zł. Koszty gospodarowania odpadami pokazują, że niezbędne są inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia efektywności systemu. Władze gminy zadeklarowały podjęcie działań, które w przyszłości mają uchronić mieszkańców przed wysokimi opłatami za śmieci (dla przykładu mieszkańcy gminy Rzgów płacą opłatę w wysokości 36 zł od osoby, a Strykowa 30 zł). Urzędnicy planują pozyskać środki zewnętrzne na uruchomienie kompostowni czy biogazowni. 

D.

Udostępnij