W Regnach powstaje brygada wojskowa

Trwa formowanie od podstaw 4. Brygady Logistycznej w Regnach. Na jej dowódcę wyznaczony został płk Sławomir Walenczykowski. Utworzenie brygady na terenie naszej gminy to odpowiedź na rozwój liczebnych Sił Zbrojnych RP.

Obecnie w Regnach znajduje się Skład 3. Regionalnej Bazy Logistycznej Regny (JW 1530). O koncepcji powstania 4. Brygady Logistycznej na terenie naszej gminy poinformował „Dziennik Zbrojny”. Jej formowanie rozpoczęto na podstawie niejawnej decyzji ministra obrony narodowej z listopada 2022 roku. Konieczność powstania na terenie naszego kraju nowej brygady logistycznej wynika z coraz większej potrzeby wsparcia i zabezpieczenia logistycznego związków taktycznych powstających w Siłach Zbrojnych.

Za zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych odpowiada Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jak wyjaśnił na twitterze gen. bryg. Artur Dębczak, zastępca szefa inspektoratu, na wybór Regien miała wpływ istniejąca w tej miejscowości infrastruktura.

Przed polską logistyką wojskową stoją duże zadania, a obecna rozbudowa sił zbrojnych będzie stanowiła dla tej służby rosnące wyzwanie. Żołnierze służący w logistyce stanowią 30 proc. wszystkich etatów wojskowych Wojsk Operacyjnych (łącznie około 41 tys. etatów). Logistyka wojskowa składa się z sześciu obszarów: kierowania, materiałowego, technicznego, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury i medycznego.

/RB/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności