Zobacz mapę inwestycji w gminie Koluszki

Budowa nowego wiaduktu w Koluszkach i nowego tunelu w Gałkówku, remonty dróg, budowa żłobka i rozwój sieci kanalizacyjnej – między innymi takie inwestycje zrealizowano w ostatnich latach na terenie gminy Koluszki przy finansowym wsparciu rządu. Jak wynika z danych opublikowanych na portalu mapainwestycji.gov.pl, do powiatu łódzkiego wschodniego trafiło ponad 805 mln zł dofinansowania, w tym blisko 240 mln zł do naszej gminy.

– Osobiście mam dużą satysfakcję, bo uczestniczyłem w wielu projektach – mówi Waldemar Budaminister rozwoju i technologii. – Wiele inwestycji powstawało w bólach, ale ostatecznie możemy cieszyć się m.in. z nowych dróg, sieci kanalizacji, a także nowoczesnego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego. Przed gminą Koluszki kolejne wyzwania inwestycyjne dzięki rządowemu wsparciu budowy nowego stadionu LKS Różyca i dofinansowaniu na poziomie ponad 50 mln zł na rozwój strefy ekonomicznej – zauważa Waldemar Buda.

Mapa dostępna na stronie mapainwestycji.gov.pl obejmuje inwestycje zrealizowane, w trakcie realizacji lub inwestycje, na które zostało przeznaczone dofinansowanie od 2016 r. – Bez finansowego wsparcia, gminie Koluszki trudno byłoby zrealizować strategiczne inwestycje – ocenia Mariusz Kotynia, radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.Trzeba jednak patrzeć w przyszłość, bo przed władzami gminy kolejne szanse na pozyskanie milionowych dotacji. Ogromnie liczę na realizację szczególnie tych projektów, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców nie tylko miasta, ale również wszystkich sołectw – podkreśla Mariusz Kotynia.

Portal mapainwestycji.gov.pl zawiera informacje o konkretnych programach i projektach. Co więcej, pokazuje dofinansowania, które trafiły nie tylko do budżetów samorządów, a także do małych i średnich przedsiębiorstw.

Wybrane projekty i inwestycje zrealizowane oraz realizowane na terenie gminy Koluszki

Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie gminy Koluszki 

Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość inwestycji: 52 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 50 960 000,00 zł

Przebudowa drogi Wierzchy- Świny 

Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość inwestycji: 5 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 4 750 000,00 zł

Modernizacja przystanku Żakowice Południowe na linii kolejowej nr 25 

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 

Wartość inwestycji: 4 500 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 4 500 000,00 zł

Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Wartość inwestycji: 31 032 101,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 3 950 000,00 zł

Przebudowa ulicy Mickiewicza i Pomorskiej w Koluszkach 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 4 501 925,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 2 250 962,00 zł

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2.0 

Tarcza Finansowa 

Wartość inwestycji: 1 631 006,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 1 631 006,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Wartość inwestycji: 1 504 820,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 1 504 820,00 zł

Przebudowa ulicy Polnej w Koluszkach 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 1 809 217,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 1 266 452,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 106 261E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 1 671 329,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 1 169 930,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Koluszkach 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Wartość inwestycji: 1 446 584,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 1 000 000,00 zł

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2.0 

Tarcza Finansowa 

Wartość inwestycji: 944 957,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 944 957,00 zł

Świadczenie Dobry start 2019 

Rządowy program „Dobry Start” 

Wartość inwestycji: 836 850,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 836 850,00 zł

Świadczenie Dobry start 2018 

Rządowy program „Dobry Start” 

Wartość inwestycji: 823 200,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 823 200,00 zł

Świadczenie Dobry start 2020 

Rządowy program „Dobry Start” 

Wartość inwestycji: 816 300,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 816 300,00 zł

Świadczenie Dobry start 2021 

Rządowy program „Dobry Start” 

Wartość inwestycji: 802 050,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 802 050,00 zł

Przebudowa ulicy Hallera i Śląskiej w Koluszkach 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 1 258 571,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 629 285,00 zł

Remont drogi gminnej nr 121107E we wsi Leosin. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 1 199 973,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 599 986,00 zł

Remont drogi gminnej nr 106256E we wsi Stamirowice oraz drogi gminnej nr 121107E we wsi Leosin. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 1 196 505,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 598 252,00 zł

MALUCH + moduł 2 

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 

Wartość inwestycji: 61 440,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 61 440,00 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt 

Otwarte Strefy Aktywności 

Wartość inwestycji: 114 569,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 50 000,00 zł

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2.0 

Tarcza Finansowa 

Wartość inwestycji: 35 472,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 35 472,00 zł

Świadczenia wychowawcze 2021 

Rządowy program „Rodzina 500+” 

Wartość inwestycji: 24 535 560,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 24 535 560,00 zł

Świadczenia wychowawcze 2020 

Rządowy program „Rodzina 500+” 

Wartość inwestycji: 24 501 207,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 24 501 207,00 zł

Tarcza Finansowa dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Tarcza Finansowa 

Wartość inwestycji: 22 767 053,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 22 767 053,00 zł

Świadczenia wychowawcze 2019 

Rządowy program „Rodzina 500+” 

Wartość inwestycji: 18 862 619,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 18 862 619,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki. 

Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość inwestycji: 15 700 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 14 915 000,00 zł

Świadczenia wychowawcze 2016 

Rządowy program „Rodzina 500+” 

Wartość inwestycji: 13 887 257,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 13 887 257,00 zł

Świadczenia wychowawcze 2017 

Rządowy program „Rodzina 500+” 

Wartość inwestycji: 13 887 257,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 13 887 257,00 zł

Tarcza Finansowa dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Tarcza Finansowa 

Wartość inwestycji: 13 655 290,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 13 655 290,00 zł

Świadczenia wychowawcze 2018 

Rządowy program „Rodzina 500+” 

Wartość inwestycji: 13 369 041,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 13 369 041,00 zł

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności