15 mln zł na geotermię w Koluszkach

onshore, drilling, rig-1928358.jpg
onshore, drilling, rig-1928358.jpg

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił decyzje w sprawie sfinansowania otworów badawczych ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie wód termalnych w Polsce. Wśród 30 gmin, które uzyskały aprobatę, znalazła się również gmina Koluszki, zdobywając na ten cel kwotę blisko 15 milionów złotych.

Projekt geotermalny Gminy Koluszki to krok w stronę zrównoważonej energetyki, a zdobycie znaczącego finansowania pozwoli na przeprowadzenie badań i eksploatację pierwszego odwiertu badawczego. Działka, na której planowane jest przeprowadzenie odwiertu, znajduje się tuż obok ciepłowni miejskiej oraz ścieżki rowerowej przy odlewni, posiada wszystkie wymagane pozwolenia, co znacznie ułatwia rozpoczęcie prac.

Ryszard Piasny, radny Rady Miejskiej, podkreśla, że rozwój geotermii to nie tylko inwestycja w nowoczesne źródło energii, ale także szansa na stworzenie miejsc pracy, zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. – Jesteśmy zobowiązani do długofalowego podejścia do energetyki, a geotermia stanowi kluczowy element tej strategii – podkreśla Piasny.

Gmina Koluszki dołącza do grona beneficjentów programu „Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce”, którego celem jest finansowanie odwiertów w gminach w 100 procentach. Program ten stanowi istotny krok w kierunku rozwoju geotermii, będącej odnawialnym źródłem energii, zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Udostępnij