I LO zakończyło projekt edukacji cyfrowej

klawiatura

Z początkiem grudnia zakończyło się kilkumiesięczne szkolenie prowadzone w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach. Wzięli w nim udział nauczyciele oraz dyrekcja placówki. Szkolenie przeprowadzane było w ramach projektu edukacji cyfrowej pod nazwą „Lekcja: Enter – świat nowej edukacji”

Celem szkoleń cyfrowych przeprowadzanych w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych jest zachęcenie kadry do zmiany dotychczasowych sposobów przeprowadzania zajęć dydaktycznych, ukazanie korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, urozmaicanie zajęć szkolnych, poznanie aktywnych metod nauczania i zwiększenie zaangażowania uczniów.

Jak podkreśla Pani Anna Olczyk z I LO dzięki szkoleniu nauczyciele placówki będą mogli lepiej odpowiadać na potrzeby uczniów oraz tworzyć własne cyfrowe treści.

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności