Gmina ma problem z odpadami zielonymi

Na system gospodarowania odpadami gmina Koluszki przeznacza obecnie 6,5 mln zł, tymczasem od mieszkańców w ramach opłat samorząd pozyskuje 6 mln zł. System powinien się bilansować, dlatego władze gminy rozważają wprowadzenie wyższych opłat dla mieszkańców. Problematyczne okazują się odpady zielone.

Fot. Ola Zrobek

Jak informuje Urząd Miejski w Koluszkach, trwa gruntowna analiza kosztów gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. „W maju 2022 r. mieszkańcy oddali aż 223 tony bioodpadów. Dla porównania w tym samym miesiącu wszystkie odpady komunalne zebrane na terenie gminy oszacowano na 268 ton”.

Gmina podkreśla, że decyzja w sprawie wyższych opłat jeszcze nie zapadła.

Przypomnijmy, że na terenie gminy Koluszki stawka opłaty za odpady komunalne wynosi 24,00 zł od jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkiwanych całorocznie. Natomiast 169,30 zł to stawka ryczałtowa w przypadku nieruchomości rekreacyjno-letniskowych.

W przypadku zadeklarowania na nieruchomości kompostowania bioodpadów przysługuje zniżka w wysokości 15% tj. 3,60 zł – stawka opłaty wynosi wtedy 20,40 zł. W razie korzystania ze zniżki z nieruchomości nie są odbierane bioodpady.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności